Registered users


Log me on automatically next visit?

Zoeken
 Contactgegevens
Reinder Weidijk Fotografie

Andre le Notrelaan 19
1992 BA Velserbroek
Noord-Holland
Nederland
info@reinderweidijk.nl
Kantoor 023-5493577
Mobiel 06-40151804

KvK:34303048

BTW:NL0809.57.961.B01
Rabobank:17.02.57.371
BIC:RABONL2U
IBAN:NL32RABO0170257371
 Links
Reinder Weidijk Fotografie

   
NIEUWS


Reanimatie Velserbroek - Photo Copyright ANP - Reinder Weidijk
17.03.2018
IJMUIDEN - Koningin Máxima was woensdagochtend in IJmuiden om de Nh1816, de nieuwste reddingboot van de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij te dopen.
Het is niet zo maar een boot. Krijgen de KNRM-vrijwilligers nu nog informatie mondeling door, op de Nh1816 krijgen de waterhelden belangrijke informatie als zoekgebieden en posities op een digitale zeekaart te zien. De nieuwe high-tech reddingsboot werd op 27 februari de haven van IJmuiden binnengeloodst.

De boot zal niet uitsluitend worden gebruikt in de buurt van IJmuiden, maar in geval van noodsituaties ook op andere plekken. De bouw van de boot werd mogelijk door een grote schenking van de Goede Doelenstichting van de verzekeringsmaatschappij Nh1816.COPYRIGHT - Reinder Weidijk Fotografie
02.04.2014
Noordzee - Windmolenpark Prinses Amalia - Offshore Windpark Q7 is een Windmolenpark ten westen van het windmolenpark NoordzeeWind. Het ligt op ruim 23 km uit de kust van IJmuiden. Er staan daar op 14 km² 60 Vestas V-80 windturbines van elk 2 MW.
Bij elkaar is in dit windmolenpark een vermogen van 120 MW geïnstalleerd. De 60 windmolens hebben jaarlijks zo'n 435 GWh aan elektriciteitsproductie, dat is genoeg om 125.000 huishoudens van stroom te voorzien. Met de komst van dit windpark wordt er jaarlijks 225.000 ton CO2-uitstoot vermeden. Half 2006 is de bouw van start gegaan. Eind september 2007 zijn de windturbines geïnstalleerd en op 4 juni 2008 is het hele park officieel geopend. Bij deze opening is het park gedoopt tot Prinses Amaliawindpark.
De windmolens zijn vanaf het strand te zien, tenzij het weer slecht is.
De aandeelhouders van dit park zijn Eneco, Econcern en Energy Investments Holding, ze hebben samen 200 miljoen EURO geïnvesteerd en daarnaast nog een lening van 190 miljoen EUR. Daarmee komt de investering op circa 3200 EUR per geïnstalleerd kW. Dat is veel hoger dan wat ECN in 2003 schatte voor windmolens op zee, namelijk circa € 1600 per geïnstalleerd kW.
- ANP COPYRIGHT REINDER WEIDIJK FOTOGRAFIE
01.09.2013
Velsen - PWN watertappunt in IJmuiden geopend - De PWN Watertap is een drinkwatertappunt waar men een bidon of flesje gratis kan bijvullen met heerlijk zuiver en lekker kraanwater. Passanten kunnen een bidon in het tappunt plaatsen en wanneer men de knop ingedrukt zal het water er rijkelijk uit stromen tot men de knop loslaat. Een tappunt is een initiatief vaneen gemeente en PWN. PWN voorziet bijna 2,5 miljoen Nederlanders van drinkwater en beheert de Noord-Hollandse duinen.De modern vormgegeven Watertap van PWN heeft in oktober 2012 het certificaat ‘Goed Industrieel Ontwerp’ gekregen van de GIO Erkenningen, georganiseerd door Designlink. In 2012 heeft PWN haar eerste tappunten geplaatst. PWN opent vanaf nu elke week een tappunt in Nederland. Water is een gezond en lekker product. Op de foto (l) De directeur Harry Buyten van PWN en (r) Ronald Vennink wethouder gemeente Velsen - ANP COPYRIGHT REINDER WEIDIJK FOTOGRAFIE
13.06.2013
IJmuiden - werklieden controleren het puttenstelsel in het havengebied van IJmuiden - Het middenhavengebied wordt op dit moment grondig opgeknapt - rioleringen en straten worden volledig vervangen en daar waar nodig geasfalteerd of opnieuw bestraat door stratenmakers - ANP COPYRIGHT REINDER WEIDIJK FOTOGRAFIE
12.06.2013
VELSERBROEK - Bewoners van Velserbroek hebben er bijna veertig jaar op moeten wachten, maar het fietstunneltje dat in 1974 werd gebouwd, is eindelijk geopend.
De tunnel ging voorheen door het leven als het CRM-tunneltje, naar het ministerie dat veertig jaar geleden aan de bouw begon. Inmiddels is het bouwwerk omgedoopt tot Tacitustunneltje, een knipoog naar de Romeinse tijd.
Onder toeziend oog van afgevaardigden van de gemeente Velsen en de Gedeputeerde Staten werd de tunnel geopend. Een van de oudste inwoners van Velserbroek mocht er als eerste op de fiets doorheen.
COPYRIGHT REINDER WEIDIJK FOTOGRAFIE - ANP COPYRIGHT REINDER WEIDIJK FOTOGRAFIE
05.06.2013
Amsterdam - Overslag op Waterland terminal - met op de achtergrond de Shanghai Highway. een autoschip (car carrier) met o.a. onderdelen voor Hitachi’s aan boord. ANP COPYRIGHT REINDER WEIDIJK FOTOGRAFIE
04.06.2013
Velserbroek -Plaatsing nieuwe lichtreclame MC Donald - ANP COPYRIGHT REINDER WEIDIJK FOTOGRAFIE
28.05.2013
Velserbroek - -Van 1 april 2013 tot 1 oktober 2014 werkt Gasunie aan de aanleg van een gastransportleiding van Beverwijk in Noord-Holland naar Wijngaarden in Zuid-Holland. De leiding is zo’n 90 kilometer lang en meet 1,22 meter in doorsnede. De leiding doorkruist twaalf gemeenten. De aanleg van de leiding doorloopt een aantal fasen die start met het bouwrijp maken van het tracé. Na het lassen van de pijpen tot een leidingstreng, wordt deze streng in een gegraven sleuf gelegd of door een boring ondergronds gebracht. Na het afwerken van het tracé is vaak niet meer te zien dat er het afgelopen jaar een leiding is gelegd. - ANP COPYRIGHT REINDER WEIDIJK FOTOGRAFIE
22.05.2013
- ANP COPYRIGHT REINDER WEIDIJK FOTOGRAFIE
05.05.2013
Amsterdam -opening en perspresentatie door COO havenbedrijf Amsterdam, van uniek supply chain project. het betreft supply van cacao vanuit west Africa via haven van Amsterdam per wekelijkse container shutlle naar Berlijn.
Voorheen liep dit over de weg via Hamburg.
Het betreft een gezamenlijk project van Cargill/Katoennatie en Ter Haak Intermodal.
20.04.2013
Deurwisseling Noordersluis in IJmuiden: maandag 9 juli 2012

Rijkswaterstaat heeft maandag 9 juli 2012 de Noordersluisdeur aan de zeekant van het sluizencomplex te IJmuiden vervangen. Tijdens de werkzaamheden was de sluis voor scheepvaart buiten gebruik. Wegverkeer werdt omgeleid via de sluisdeur aan kanaalzijde. De scheepsvaart is eind mei door Haven Amsterdam op de hoogte gebracht. Werkzaamheden In de week voorafgaand aan de deurwisseling werdt het deurendok geopend. Dit is het dok waarin de sluisdeuren gerenoveerd worden. De oude deur wordt vervangen door een gerenoveerde reserve sluisdeur. Dit is de tweede wisseling dit jaar. Afgelopen mei werd de sluisdeur aan de kanaalzijde gewisseld. Voor het verslepen van de deur werdt de deur eerst gevuld met lucht zodat deze ging drijven. Duikers assisteerden bij het in en uithijsen van de deur. Een deurwisseling vindt eens in de vier a zes jaar plaats.
09.07.2012
IJmuiden - hektrawlers in de haven van IJmuiden liggen te wachten tot ze weer mogen uitvaren. De jaarlijkse quota is bereikt. Vissers mogen volgend jaar bijna 67 duizend ton meer vis uit de Noordzee halen. De toename komt vooral voor rekening van schol en haring. Deze vissen zijn in aantal toegenomen en dus kan de vangst veilig worden opgevoerd, stellen wetenschappers van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee in een advies aan de Europese Commissie.
Aan de hand van de ontwikkeling van de visstanden wordt ieder jaar geadviseerd hoeveel vis mag worden gevangen. De scholstand heeft volgens de onderzoekers een historisch hoog niveau van 589 duizend ton bereikt, de hoogste stand van de afgelopen vijftig jaar. Vanaf 230 duizend ton zou sprake zijn van een veilig niveau, wat wil zeggen dat de vis niet uitgeroeid dreigt te worden. Dit jaar mag ruim 84 duizend ton worden gevangen. Omdat het quotum niet meer dan vijftien procent per jaar mag stijgen, wordt voor volgend jaar een quotum van ruim 97 duizend ton geadviseerd.
05.07.2012
IJMUIDEN - Greenpeace is woensdagavond begonnen met de blokkade van de trawler Margiris in de haven van IJmuiden. De actiegroep doet dit om te voorkomen dat het schip naar Australië vertrekt om daar ’kwetsbare visgronden leeg te vissen’, aldus Greenpeace. Actievoerders hebben een ketting om de schroef gelegd en er hangen twee klimmers in de trossen van het schip naar de kade.
Volgens een woordvoerster van Greenpeace is niet bekend hoe lang de actie gaat duren. ,,We zijn hier nog wel even.’’ Het is niet de eerste keer dat een trawler in de IJmuidense haven het doelwit wordt van actievoerder. In het recente verleden zijn meer vissersschepen geblokkeerd of met verf beklad door Greenpeace. ,,We hebben het dus niet gemunt op de haven zelf, wel op de supertrawlers die zeeën leegvissen.’’
27.06.2012
IJmuiden - belparkeren is sinds 18 juni 2012 ook mogelijk op verschillende parkeerplekken in Velsen - Via de telefoon kan men zich aanmelden voor de parkeertijden - COPYRIGHT REINDER WEIDIJK FOTOGRAFIE
19.06.2012
Velserbroek - Er was een persoon gezien in midden van meer. de Westbroekerplas. De persoon was opeens verdwenen hierdoor werd 112 gebeld en alarm geslagen ls middelwaterongeval. De brandweer rukte massal uit met ladder/duikwagen haarlem, autospuit spaarndam, hoogwerker/duikwagen velsen. Voor restdekking duikwagen nieuw vennep naar Heemstede. Omstanders hadden iemand weg zien rijden op blauwe brommer. Mogelijk was dit de persoon die als vermist/drenkeling werd opgegeven.
16.06.2012
ROOSENSTEINWEG/RIJKSWEG VELSERBROEK VKO BEKNELLING - COPYRIGHT REINDER WEIDIJK FOTOGRAFIE
30.05.2012
Velsen - Het passagierschip RMS Queen Elizabeth 2
passeert IJmuiden via het Noordzeekanaal richting Amsterdam - COPYRIGHT REINDER WEIDIJK FOTOGRAFIEIJmuiden
19.05.2012
Velserbroek - 3 jonge kinderen hebben een Ipod gewonnen met het opruimen van vuurwerk in Velserbroek, Deze waren beschikbaar gesteld door MC Donald en de vuurwerkspecailist Nijssen. De ovehandiging geschiede onder toezicht van de mileupolitie bij MC Donald in Santpoort NoordIJmuiden
01.02.2012
 
30.01.2012
Velserbroek - volgens omwonenden is er een gevaarlijke verkeerssituatie op dit kruispunt. Rond het spitsuur van schooltijden zouden de kinderen veelal in situaties komen van angst voor oversteken. Om dit te omzelien gaan de kinderen vaak over het verkeerde fietspad (tegen het fietsverkeer in)Velserbroek
24.01.2012
Amsterdam - Waterlandterminal met Boor installatie van de Noord Zuidlijn welke verscheept gaat worden naar Duitsland - COPYRIGHT REINDER WEIDIJK FOTOGRAFIEx
30.05.2011
IJmuiden - Beelden van een moordzaak in onderzoek. Het forensisch onderzoek op een moordzaak wordt hier gedaan door het gespecialiseerde teamIJmuiden
20.04.2009
 Images per page: 

 

      Powered by Studio Pijlman / PPTB Internet Solutions   Copyright © 2016 | Email: info@reinderweidijkfotografie.nl en +31 (0)6-40151804